Vedenie

 

Adresa:
eMKa plus s.r.o.
Tepličská cesta 14 A
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./Fax: +421 53 44 14 429
e-mail: emkaplus@emkaplus.sk
Vedenie
Kicko Ľubomír
+421 905 545 051
email: lubo@emkaplus.sk

Matiščík Ladislav
+421 905 459 086
email: laco@emkaplus.sk